Att starta en franchise

Franchising är något många företag sysslar med idag och det finns alltid intressen att starta upp dessa på nya orter. Att starta en franchise är något många har funderat på och här tittar vi närmare på vad det kan betyda.

Vad är en franchise?

En franchise är mer eller mindre ett sätt att hyra en lyckad affärsidé och erbjuda tjänster och/eller produkter till ett område. Den som startar en franchise räknas som en egen företagare, men det är också en samarbetsform mellan två parter: franchisetagaren och franchisegivaren.

Hur arbetar en franchisetagare?

Bara för att man fått en fungerande affärsidé på köpet betyder ju inte att allt kommer att flyta på av sig själv. Franchisetagaren kommer precis som vilken annan egen företagare behöva jobba hårt för att få bra resultat. Och medan det nog alltid finns vissa regler och bestämmelser man måste hålla sig till kan man i det stora hela få ganska fria tyglar för hur man väljer att sköta verksamheten. Den som driver franchisen ansvarar även för saker som anställning av ytterligare personal. Och de flesta franchisetagare anställer förr eller senare medarbetare. Även här få de oftast välja helt fritt och sätter sina egna krav för vem som blir anställd. Beroende på vilken franchise man köps sig själv in i kan det finnas regler som exempelvis klädkod. Men om franchisetagaren sedan vill göra något som att köpa namnskyltar han eller hon designat själv finns det i regel alltid utrymme för detta och liknande extradetaljer.

Vilket ansvar har man till franchisegivaren?

Som franchisetagare har man ett ansvar att upprätthålla den standard och kvalitet som franchisegivaren har etablerat. Supportkontor gör regelbundet oanmälda kvalitetskontroller hos sina franchisetagare för att säkerställa att allt sköts på ett godkänt sätt.