Håll koll på informationen till nyanställda

Att välkomna dina nyanställda medarbetare är alltid en källa till glädje och ny energi för företaget. I vissa företag är det tyvärr något som sker mer sällsynt, medan andra gör detta i stor skala. Oavsett vilken kategori ditt företag tillhör, är det viktigt för både dig och dina nya medarbetare att du hanterar denna period på bästa möjliga sätt. Då kan du få en medarbetare som snabbt kommer igång med sitt arbete och tillför resurser.

Introduktion till nyanställda

Exakt hur introduktionen av nyanställda behöver gå till varierar beroende på företaget och branschen ni arbetar inom och personens kunskapsnivåer sedan tidigare. Är det en nyutexaminerad person så kommer introduktionen vara mer omfattande, medan en mer erfaren person troligen redan har kunskaper som täcker ett par områden. Du hittar vanliga områden att hantera under introduktionen på denna sida.

Effektivisera introduktionsarbetet

För att hantera introduktionen av nyanställda på ett effektivt och repeterbart sätt är det en god idé med struktur. Använd en introduktionsmall där du går igenom alla områden. Då täcker du in alla ämnen. Du kan även se till att en kunskapsdatabas med viktig information finns på plats. Läs mer om kunskapsdatabaser här på denna sida. Där finns flera verktyg du kan använda för din kunskapsdatabas, exempel på en sådan är Kundo.