Böcker om PR

Begreppet “PR” (Public Relations) används frekvent i nyheter och media i världen runtomkring oss. För oss i Sverige har begreppet däremot inte fått samma fäste som utomlands, prova att fråga grannen på bussen vad “PR” betyder så kommer svaret sannolikt kunna vara detsamma som “publicitet” eller “reklam”.

Detta är ett av de vanligaste missförstånden kring begreppet och därför kan det vara en bra idé att fördjupa dig i ämnet för att få mer kunskap om det. Utbudet av information är stort och på marknaden finns alla möjliga böcker både för dig som vill kunna använda dig av PR i ditt arbetsliv men även för dig som bara har ett intresse för ämnet.

Populärt på marknaden

Peter Karaszi arbetar som PR-konsult och är en av de främste författarna till böcker om PR och kommunikation av olika slag. Hans böcker ”Sveriges bästa PR” och ”Stora boken om PR” ger dig tips och konkreta råd kring hur du kan använda PR i praktiken.
Andra populära böcker på marknaden är ”PR-handboken” och ”Reklam och PR som ger effekt”.

På engelska

För dig som hellre läser böcker på engelska finns ett ännu bredare utbud, en hel del av dessa hittar du på bland annat Adlibris hemsida.

Mer om PR

Som nybörjare i ämnet kan du för en bättre förståelse kring vad PR innebär hitta mer information på PR-byrån Four PRs hemsida. Där får du även tydlig information kring vad en PR-byrå gör och vilka som kan tänkas jobba inom PR. Vi har tidigare även skrivit en artikel där fokus ligger på att beskriva behovet av PR och vägledning till tidskrifter kring ämnet.

Läs och inhämta så mycket kunskap som möjligt, med tiden kommer du inse att PR har ett större användningsområde än vad du kanske tidigare trott.