Upphandling och företagande

För dig som vill lära dig mer om upphandling finns ett stort utbud av litteratur och material, men vart ska man börja leta?

Tidskrifter har alltid varit ett bra sätt att få direkt och uppdaterad information på ett lättförståeligt sätt. Därför kan det vara en bra start att börja kolla igenom tidningar kring upphandling för att sedan fördjupa sig i det område som verkar mest intressant eller relevant.

Tidskrifter

Upphandling 24

Upphandling 24 är den idag främsta källan till information kring upphandling inom olika områden. Tidningen går att prenumerera på men även att läsa på nätet med ständigt uppdaterade artiklar från nyckelpersoner inom branschen.

På gång: Upphandlingsrättslig Tidskrift

Ytterligare en tidning som valt att specialisera sig på upphandling lanserar sitt första nummer hösten 2014 och kommer att heta Upphandlingsrättslig Tidskrift. I en intervju med ansvarig utgivare och skapare av tidningen beskrivs tidningen som en icke-vinstdrivande rättsvetenskaplig tidskrift där fokus kommer att ligga på upphandlingsjuridik. Med andra ord, ett spännande tillskott till tidskrifter kring upphandling.

Offentliga affärer

En mer blandad tidning med ämnen som även rör bland annat ekonomi, ledarskap och it är Offentliga affärer. I denna tidning hittar du artiklar, intervjuer och annan intressant information där du själv kan välja vilken ämnesområde du tycker verka mest spännande. Du kan även ta del av debatter och ställa direkta frågor till en expertpanel med lång erfarenhet inom branschen.

Vinnande anbud

För dig som företagare är det viktigt att ha koll på vad som gäller inför upphandlingen samt att den interna kunskapen ligger på en bra nivå. Kontinuerlig vidareutbildning är ett av många sätt att hålla uppe kunskapen. Förutom tidningar och böcker finns även fysiska personer du kan ta hjälp av, så kallade upphandlingskonsulter. En sådan upphandlingskonsult, som dessutom gett ut en bok i ämnet är Magnus Josephson. Boken heter passande not ”Vinnande anbud”.

Genom att ta hjälp av en upphandlingskonsult får du den rådgivning eller utbildning företaget är i behov av för att få den kunskap kring upphandlingsprocessen som krävs. Att anställa en konsult är ett bra alternativ både för små och stora företag som saknar kunskap inom området internt.